ORDIN Nr. 10/2019 din 3 ianuarie 2019

ORDIN Nr. 10/2019 din 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 35 din 14 ianuarie 2019 Având în Read more about ORDIN Nr. 10/2019 din 3 ianuarie 2019[…]

Legea contabilitatii nr.82 din 24 decembrie 1991

LEGE   Nr. 82 din 24 decembrie 1991   LEGEA CONTABILITĂŢII Republicată   Textul Legii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002, a fost actualizat în baza actelor normative modificatoare publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 1 ianuarie 2005: – Ordonanţa Guvernului nr. 70/2004, Read more about Legea contabilitatii nr.82 din 24 decembrie 1991[…]

Ce înseamnă inactivitate fiscală

Potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală, un contribuabil este declarat inactiv când se află într-una din următoarele situații a) nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege; b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu Read more about Ce înseamnă inactivitate fiscală[…]

Update Norme metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă

HOTĂRÂRE Nr. 940/2017 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1026 din 27 decembrie 2017 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Read more about Update Norme metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă[…]

Legea nr.275/2017 privind plata defalcată a TVA

L E G E pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 30 august 2017 privind plata defalcată a TVA, adoptată în temeiul art. 1 pct. I poz. 3 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de Read more about Legea nr.275/2017 privind plata defalcată a TVA[…]

Legea evaziunii fiscale ar putea fi modificată

Ministerul Finantelor Publice a elaborat un proiect de ordonanță de urgență prin care se reincriminează penal o serie de abateri de la plata unor impozite si contribuții la buget. Ca rezumat: Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani nereținerea sau neîncasarea, reţinerea şi neplata ori, după caz, încasarea Read more about Legea evaziunii fiscale ar putea fi modificată[…]

Studiu de caz D394: Declarare contracte de chirii de la persoane fizice

În declarația 394 se declară toate operațiunile, mai puțin cele scutite conform art. 292. La alin (2) litera e) scrie: arendarea, concesionarea, închirierea și leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct și superficia, cu plată, pe o anumită perioadă. Fac excepție (adică NU SUNT SCUTITE) următoarele operațiuni: Read more about Studiu de caz D394: Declarare contracte de chirii de la persoane fizice[…]

OUG 79/2017 cu privire la modificarea Codulul Fiscal începând cu 1 ian 2018

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (in viguare de la 1 ianuarie 2018) Publicata in Monitorul Oficial nr. 885 din 10 Noiembrie 2017 Promovarea acestui act normativ este determinata in principal de necesitatea: implementarii masurilor din domeniul fiscal cuprinse in Programul de guvernare, aprobat prin Hotararea Parlamentului Romaniei Read more about OUG 79/2017 cu privire la modificarea Codulul Fiscal începând cu 1 ian 2018[…]