Legea evaziunii fiscale ar putea fi modificată

Ministerul Finantelor Publice a elaborat un proiect de ordonanță de urgență prin care se reincriminează penal o serie de abateri de la plata unor impozite si contribuții la buget.

Ca rezumat:

  • Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani nereținerea sau neîncasarea, reţinerea şi neplata ori, după caz, încasarea şi neplata, în tot sau în parte, cu intenţie, în cel mult 30 zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege, chiar și atunci când neplata este consecința utilizării acestor sume în alte scopuri. Se va pedepsi si tentativa.

  • se va abroga alin 2 al art. 8 care prevede că se pedepsește asocierea în vederea săvârșirii infracțiunii de „stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat”
  • de asemenea, se instituie posibilitatea de premiere a „personalului care a participat la obtinerea unor rezultate exceptionale”

Lista contribuțiilor vizate de de proiectul ordonanței de urgență este detaliată mai jos.

Denumirea obligației fiscale

Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română

Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală

Impozit pe venitul din salarii și asimilate salariilor

Impozitul pe veniturile din arendă

Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi

Impozit pe veniturile sub formă de dividende

Impozitul pe veniturile impozabile obținute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii

Impozitul pe veniturile din pensii

Impozitul pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc

Impozitul pe veniturile din alte surse

Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică și o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II din Codul fiscal.

Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică și o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III din Codul fiscal.

Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică sau orice altă entitate – asociere fără personalitate juridică și o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016, conform contractului de asociere, determinate potrivit prevederilor titlului II.

Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor

Impozitul pe veniturile din dobânzi obținute de un nerezident, primite de la un rezident

Impozitul pe veniturile din dobânzi obținute de un nerezident, primite de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat

Impozitul pe veniturile din redevenţe obținute de un nerezident, primite de la un rezident

Impozitul pe veniturile din redevenţe obținute de un nerezident, primite de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redevenţa este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat

Impozitul pe veniturile din comisioane obținute de un nerezident, primite de la un rezident

Impozitul pe veniturile din comisioane obținute de un nerezident, primite de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat

Impozitul pe venituri din activităţi sportive şi de divertisment desfăşurate în România obținute de un nerezident, indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activităţi sau de către alte persoane

Impozitul pe venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanţă din orice domeniu, obținute de un nerezident, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România

Impozitul pe venituri reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice străine care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române

Impozitul pe venituri din servicii prestate în România obținute de un nerezident, exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport

Impozitul pe venituri din profesii independente desfăşurate în România, obținute de un nerezident – medic, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor şi alte profesii similare – în cazul când sunt obţinute în alte condiţii decât prin intermediul unui sediu permanent sau într-o perioadă ori în mai multe perioade care nu depăşesc în total 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat

Impozitul pe venituri din premii acordate la concursuri organizate în România, obținute de un nerezident

Impozitul pe veniturile din dividende obținute de un nerezident, primite de la un rezident

Impozitul pe venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie

Impozitul pe venituri obţinute de un nerezident,la jocurile de noroc practicate în România, pentru toate câştigurile primite de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc, exclusiv jocurile de noroc prevăzute la art. 110 alin. (7) din Codul fiscal

Impozitul pe veniturile realizate de nerezidenți din lichidarea unei persoane juridice române

Impozit datorat pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal