Ce înseamnă inactivitate fiscală

Potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală, un contribuabil este declarat inactiv când se află într-una din următoarele situații

a) nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege;

b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c) organul fiscal central constatată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;

d) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului;

e) durata de funcționare a societății este expirată;

f) societatea nu mai are organe statutare;

g) durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

Una din întrebările frecvente este

dacă un contribuabil este radiat, cum de nu este inactiv fiscal?

Declararea unui contribuabil ca inactiv se face numai atunci cand sunt îndeplinite una sau mai multe condiții din cele de mai sus, iar radierea unui contribuabil nu este considerată ca și o condiție de declarare inactivitate.