Studiu de caz D394: Declarare contracte de chirii de la persoane fizice

În declarația 394 se declară toate operațiunile, mai puțin cele scutite conform art. 292. La alin (2) litera e) scrie:

arendarea, concesionarea, închirierea și leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct și superficia, cu plată, pe o anumită perioadă.

Fac excepție (adică NU SUNT SCUTITE) următoarele operațiuni:

1. operațiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

2. închirierea de spații sau locații pentru parcarea autovehiculelor;

3. închirierea utilajelor și a mașinilor fixate definitiv în bunuri imobile;

4. închirierea seifurilor;

Prin urmare, în general închirierea unui imobil sau a unei mașini de la persoane fizice nu se declară in D394, fiind o operațiune scutită.