D394 și GDPR

Conform Regulamentului, „[…]operatorul ar trebui să adopte politici interne și să pună în aplicare măsuri care să respecte în special principiul protecției datelor începând cu momentul conceperii și cel al protecției implicite a datelor. Astfel de măsuri ar putea consta, printre altele, în reducerea la minimum a prelucrării datelor cu caracter personal […]

Având în vedere aceste aspecte, trebuie analizat dacă este nevoie sa colectati toate datele cu caracter personal, de ex. CNP. Codul numeric este o informatie sensibilă care, ar putea produce consecinte persoanelor vizate, în cazul in care ar fi utilizate neautorizat.

În sensul Regulamentului,  „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Așa cum știti, la vânzarile cu factura către persoanele fizice, conditia de validare a declaratiei 394 este existența codului numeric SAU a judetului.

Trebuie analizat de la caz la caz si din perspectivele GDPR daca chiar este necesar sa colectati CNP.

Prevederile Regulementului se aplică începând cu 25 mai 2018.

Și nu uitați, înainte de depunerea declarației, să efectuați o verificare cu Tigris394 Verificator. La verificarea cu Tigris, datele persoanelor fizice din declarație rămân în propriul dvs. calculator, nu se încarcă in alt server. În plus, veți putea descoperi unele probleme ale partenerilor dvs. de afaceri, declarați în 394.

Această intrare a fost publicată în GDPR . Pune legătura în semnele de carte.