SPV și e-Factura in Tigriscont

Începând cu versiunea 2.1.40.0, TigrisCont are funcționale următoarele module

  • Gestionare mesaje în Spațiul Privat Virtual
  • Integrare cu e-Factura

Pentru a putea sincroniza mesajele SPV cu Tigriscont, este necesar să dețineți o semnătura electronică în calculatorul din care se va accesa precum și să aveți drepturi de acces SPV pentru firma/firmele în cauză.

Gestionare semnături electronice

După ce vă autentificați, veți găsi în ecranul de start 2 taburi noi – SPV si RO-Factura. Apăsați pe SPV, apoi pe Semnături electronice.

Mai departe, completați PIN-ul token-ului si salvați-l.

Bineînțeles, va trebui să aveți în calculator tokenul de semnătură electronică.

Spațiul Privat Virtual

Pentru a primi documentele din SPV, apăsați pe tab-ul SPV din pagina de pornire, apoi apăsați pe Preia din SPV. Documentele noi se vor descărca în propriul calculator. Folderul unde se descarcă este în subfolderul SPV\Firma\Tipuri Documente, din folderul ]n care este instalat programul (ex. C:\Tigriscont\SPV\MEDIALOGIC SRL)

Pentru a vizualiza un document descărcat, apăsați pe Vezi document.

Dacă doriți să trimiteți solicitări de documente, apăsați pe tab-ul Solicitări, alegeți tipul solicitării, firmele pentru care le doriți și apăsați pe Trimite.

Pentru a verifica dacă au fost generate, apăsați pe Preia din SPV.

Registrul RO-Factura

Cu Tigriscont puteți trimite în Registru facturile pe care le-ați generat cu ajutorul aplicației. Se vor genera fisiere xml compatibile și se vor putea încărca direct din aplicație, fără să fie nevoie de programe utilitare, ori de accesarea manuala a SPV.

De asemenea, puteți sincroniza și facturile emise de către furnizorii vostri, acestea se pot importa automat în contabilitate, la intrări.

Transmitere facturi în RO-Factura

Înainte de a trimite facturi, trebuie să vă asigurați că ați completat adresa completa a clientului (preferabil prin preluare automată de pe ANAF, la momentul creării partenerului). De asemenea, este necesar să specificați și adresa de email a acestuia. Mai trebuie să verificați ca si firma proprie să aibă definită adresa de email in datele societății.

Pentru transmitere, trebuie să ajuneți la ecranul de previualizare factura și să apăsați pe Trimite e-Factura în SPV

La această etapă este necesară semnătura electronică în calculator.

Dacă este totul în regulă, factura se va încarca în SPV. Puteți verifica peste câteva minute dacă este totul în regulă.

Observați, prima coloană se referă la starea facturii in Registru.

Bineînțeles, fiind generate din Tigriscont, acestea vor fi înregistrate și în contabilitate.

Preluare facturi de la furnizori

Intrați in modulul de achiziții interne si apăsați sus pe e-Facturi primite in SPV

Se va deschide următorul ecran. Aici apăsați pe Verifică în SPV.

Documentele emise de către furnizorii dv. și trimise in RO-Factura, se vor încărca în această listă.

Aici aveți diverse optiuni

  • vizualizare conținut factură. Fișierele primite in SPV vor fi de tip XML, unul cu factura originală (xml) emisă de către furnizor și încă unul cu semnătura ANAF. Tigris va genera un PDF din care să se poată vizualiza ușor continutul facturilor.
  • deschidere foldere în care sunt fișierele originale primite din SPV
  • trimitere factură pe email către administratorul firmei pentru care țineți contabilitatea (firma pentru care lucrați în Tigris)

Preluarea automată în contabilitate a facturilor emise

e-Facturarea, deși PARE un lucru foarte rău, este de fapt viitorul pentru prelucrarea automată a datelor.

Aduceți-vă aminte de nemulțumirile legate de obligativitatea transmiterii A4200. Dar, după cum știți, e-Tigris și Tigriscont au fost primele programe care au permis importul vânzărilor cu amănuntul, în baza acelor declarații. Practic, din câteva click-uri, s-au preluat vânzările pentru o lună întreaga, pentru toate casele de marcat.

Același lucru se va întampla și cu e-Facturarea.

Furnizorii dv. emit facturile, dv. le veți prelua (de ex, cu Tigris) și se vor importa în contabilitate.

De asemenea, puteți importa în contabilitate și facturile de vânzare emise de dv. dar care sunt emise cu alte aplicatii compatibile e-Facturare.

Modul de lucru este foarte simplu.

Sus, la factură, alegeți gestiunea, apoi va trebui să incadrați reperele din factura cu cele existente în Tigris, precum și grupa contabilă.

Apoi apăsați sus pe Importă în contabilitate.

Documentele se vor înregistra cantitativ-valoric, deci veți putea genera si NIR.

În cazul în care lucrati cu preț cu amănuntul, aveți opțiunea să completati pretul de vânzare și cota de TVA neexigibilă.