Preluare asociați din D205

De acum se pot prelua automat administratorii din D205 anterioare, în vederea automatizării generării hotărârilor AGA privind dividendele.

Pas 1

Pas 2

Pas 3

Aici veti alege folderul unde aveți declarațiile 205 generate (și semnate) pentru perioada anterioară. Programul va urmări numai declarațiile aferente ultimului an, chiar dacă în folderul specificat sunt și pentru alți ani.

Bineînțeles, se vor prelua asociații cărora li s-au distribuit dividende. Dacă firmele au fost pe pierdere și nu exista D205 pentru dividende, nu se vor prelua.

Procentul de părți sociale/acțiuni se va stabili pe baza raportului dintre totalul dividendelor brute distribuite per firmă și dividendele distribuite fiecărui asociat. Prin urmare, procentul va fi corect numai dacă s-au distribuit conform actului constitutiv.

Ultimul pas

Aceeași optiune de preluare asociați o găsiți și în Firme e-Tigris